Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Admin)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_01513.jpg Album1.swf Album1.swf Anh_tap_the.jpg 83.jpg Hoa_mua1.swf 100_1871.jpg 100_1433.jpg P9140115.jpg HCM.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Trọng Tấn & Anh Thơ


  Gốc > Quy chế hoạt động của HCMHS >

  QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐẮK RVE

  NĂM HỌC 2011-2012

   

            Căn cứ vào  điều lệ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐTngày 30 tháng 12 năm 2010 ) của Bộ trưởng Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành về việc thực hiện Điều lệ trường tiểu học;

              Căn cứ vào Hướng dẫn nhiệm vụ năm học số Số:  3398 /CT-BGDĐT CHỈ THỊ về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,

  giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012 ngày 12 tháng 8  năm 2011

              Căn cứ vào Quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

              Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học;

              Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh trường TH số 1 Đắk Rve thống nhất, hướng dẫn tổ chức thực hiện Qui chế làm việc của Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau:

   

  CHƯƠNG I: TỔ CHỨC - QUẢN LÝ CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

   

  Điều 1: Vị trí chức năng.

              Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học.

              Ban đại diện học sinh lớp do cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp cử ra vào đầu mỗi năm học gồm trưởng ban, phó ban và các uỷ viên.

              Ban đại diện cha mẹ học sinh  trường do cuộc họp các trưởng ban và phó ban của các Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp bầu ra gồm trưởng ban, phó ban và các uỷ viên .

  Điều 2: Tổ chức quản lý.

              Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh do ban đại diện cha mẹ học sinh bầu trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp trong toàn trường.

              Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm quản lý chỉ đạo mọi hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và có mối liên hệ thống nhất với Ban giám hiệu nhà trường.

   

  Nhiệm vụ- quyền hạn của Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh:

              - Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi nhà trường theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học quy định tại điều 10 của Quy chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

              - Dự kiến phân công nhiệm vụ các phó trưởng ban, các uỷ viên để thông qua cuộc họp toàn Ban đại diên cha mẹ học sinh trường .

              - Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

              - Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp , của cha mẹ học sinh dể thống nhất với hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.

              - Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.

              - Làm việc với hiệu trưởng định kỳ về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục, dạy học, phối hợp với tổ chức hoạt động giáo dục học sinh, vận động học sinh bỏ học quay trở lại lớp tiếp tục đi học ( nếu có ).

   

  Nhiệm vụ - quyền hạn của các phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh:

              - Các phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số mặt công tác được phân công, chủ trì tổ chức một số hoạt động theo sự phân công của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

   

  Nhiệm vụ - quyền hạn của các uỷ viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

              - Các uỷ viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

   

  CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

   

  Điều 3: Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

              - Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo đúng Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

              - Đầu năm học giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh cử Ban đại diện học sinh lớp với số thành viên theo quy định.

              - Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do Ban đại diện học sinh trường quyết định.

              - Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và có thể họp bất thường khi có ít nhất 50% thành viên đề nghị hoặc do Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh quyết định.

              - Đầu năm học Hiệu trưởng nhà trường họp với trưởng ban, phó ban của tất cả các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để cử ra Ban đại diện cha mẹ học sinh trường sau đó hiệu trưởng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ban đại diện cha mẹ học sinh để Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cử trưởng ban, phó ban và các uỷ viên. Sau khi được cử trưởng ban điều hành cuộc họp tất cả các trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thông qua chương trình hoạt động cả năm học.

   

  Điều 4: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
              - Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp từ đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh lớp theo nghị quyết cuộc họp đầu năm học.

              - Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo nghị quyết của cuộc họp toàn thể các trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học.

              - Ngay từ đầu năm học trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với Hiệu trưởng và kế toán nhà trường lên dự trù kinh phí cho các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và kế hoạch sử dụng kinh phí sau đó họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thống nhất ý kiến.

              - Các khoản đóng góp kinh phí của cha mẹ học sinh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, công khai, dân chủ và báo cáo công khai tình hình thu chi , quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

              - Việc thu chi, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải được sự đồng ý nhất trí bằng văn bản của HĐND,UBND Thị trấn Đăk Rve - huyện Kon Rẫy

   

  CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH QUY CHẾ

   

              Qui chế có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành và thông qua trong cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được biểu quyết nhất trí của toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

              Định kỳ hàng tháng, hàng kỳ có sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế trong toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

              Các thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm tổ chức thi hành nghiêm túc bản quy chế nói trên một cách đầy đủ và tự giác, tích cực.

   

   

                                                                      BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Công Minh @ 13:48 21/08/2012
  Số lượt xem: 946
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Báo mới